Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

07:15
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur

April 02 2015

20:50
 Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
20:05
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Reposted fromchocoway chocoway
20:05
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
19:57
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms

November 25 2014

20:07
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolewka olewka
20:05
20:04
Reposted fromredheadlady redheadlady viaolewka olewka
20:04
8019 9264 500
Reposted fromsusano susano viaolewka olewka
19:58
8540 db82 500
Reposted fromjustadream justadream viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 03 2014

17:03
6366 d3e8

August 31 2014

19:02
Reposted fromznikajac znikajac viasardoniczna sardoniczna
18:59
5609 29ee
Reposted fromAliceHowards AliceHowards viawisniowysad wisniowysad
18:59
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viausmiechprosze usmiechprosze
18:57
Reposted fromperseweracje perseweracje viamadziuula madziuula
18:45
Reposted fromrawwwr rawwwr viamadziuula madziuula

February 27 2014

17:48
17:47
17:46
Reposted fromvermil vermil viasleepingsickness sleepingsickness
17:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl